Chế độ bảo hành tốt nhất

Đối với các sản phẩm có bảo hành của Nhà sản xuất hoặc nhà Nhập khẩu có Trung tâm bảo hành, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm bảo hành để được chăm sóc. Trong trường hợp Quý khách không có điều kiện đến các Trung tâm bảo hành, Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi sẽ đại diện đứng ra thực hiện bảo hành cho Quý khách. Điều kiện bảo hành được ghi rõ trong phiếu bảo hành của Nhà sản xuất hoặc Nhà nhập khẩu.