Công suất của bếp từ là bao nhiêu?

Công suất của các loại bếp từ rơi vào khoảng 2000W – 2200W