Bảo hành những vấn đề gì về sản phẩm?

Thế Giới Gia Dụng bảo hành cho khách hàng về lỗi phần điện từ phía nhà sản xuất, không bảo hành tình trang nứt vỡ, móp méo sản phẩm, hoặc các lỗi do thiên tai, lũ lụt gây ra, không bảo hành trong trường hợp cháy nổ mà chưa các định rõ nguyên nhân