Bếp từ có dùng được cho tất cả các loại nồi không?

Không chỉ những dòng nồi có khả năng bắt từ mới có khả năng sinh ra nhiệt làm nóng, vì vậy không nấu được các lại nồi không có khả năng bắt từ