Công suất sản phẩm bếp hồng ngoại là bao nhiêu?

Sản phẩm bếp hồng ngoại có công suất dao động công suất từ 2000W- 2200W