Công suất ấm siêu tốc là bao nhiêu?

Công suất ấm đun nước siêu tốc từ 1000W- 1500W