Dây cắm nồi cơm bị hỏng, bị rơi mất khay đựng nước của nồi cơm có được hỗ trợ không?

Khách hàng liên hệ với Trung tâm bảo hành để được hỗ trợ .