Nguyên lý sinh nhiệt của bếp hồng ngoại như thế nào?

Bếp hồng ngoại dựa trên ứng dụng nguyên lý bức xạ nhiệt của tia hồng ngoại, dùng được cho tất cả các loại nồi.