Nguyên tắc hoạt động của bếp từ là gì?

Bếp hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ sinh ra nhiệt