Nồi cơm nấu cháy cơm, có tự xử lý được không?

Khách hàng kiểm tra lại lượng gạo nấu, lượng nước nấu cơm có ít không, kiểm tra lại nguồn điện nhà khách hàng. KHông được khách hàng mang tới Trung tâm bảo hành để được hỗ trợ kiểm tra sản phẩm