Sử dụng nồi để nấu cơm được không?

Có thể sử dụng nồi để nấu cơm, đảm bảo chất dinh dưỡng