Thời gian bảo hành là bao lâu?

Bảo hành 1 năm về lỗi kĩ thuật do nhà sản xuất