Thời gian bảo hành là bao lâu?

Thế Giới Gia Dụng hỗ trợ bảo hành miễn phí về lỗi kĩ thuật 1 năm từ ngày mua hàng. Ngoài thời gian trên KH vẫn được hỗ trợ BH sản phẩm tuy nhiên mất phí