Vì sao máy mới mua lắp không hoạt động?

Bạn cần kiểm tra lại vị trí cối lắp vào động cơ đã đúng khớp hay chưa. Nếu máy vẫn không hoạt động, có thể mang đến trung tâm bảo hành để kiểm tra