quat-thap-hoi-nuoc-tf-669r

Quạt tháp hơi nước TF-669R

Quạt tháp hơi nước TF-669R