Bộ vòi bơm hút dầu hàng loại 1 vòi bơm inox 304

120.000