Khay đựng đồ để bồn rửa có khe thoát nước, có thẻ kéo dàn hoặc thu gọn linh hoạt phù hợp mọi bồn rửa

99.000