Khay đựng xà phòng chống nước, chống nhớt xà phòng

110.000 160.000