Khay đựng xà phòng, giẻ bát kẹp vòi bồn rửa tiện lợi

25.000