Mẫu kệ nhả kem được thiết kế cốc nằm ngang cao cấp

250.000 280.000