Máy tạo bọt xà bông rửa tay tự động không cần chạm

190.000