Ống đựng đũa muỗm 3 ngăn có lỗ thoát nước khô ráo

110.000