Thùng đựng gạo thông minh tiện lợi 10kg-12kg

259.000